Sto Światów

Lokalna społeczność

Jednym z założeń filozofii Reggio Emilia jest partycypacja wszystkich zainteresowanych stron, to znaczy, że przestrzeń jest otwarta do wspólnych działań zarówno dla rodziców Setkowiczów jak i innych członków społeczności lokalnej.

Wspólnota dzieci, rodziców i nauczycieli jest ogromną wartością w naszych placówkach, bowiem tworzymy wyjątkowe miejsce, w którym wszyscy mają możliwość włączenia się w wymianę pomysłów, w dyskusję i dialog, mając poczucie wspólnego celu i dbając
o siebie nawzajem. Rodzice odgrywają ważną rolę, zachęcani są do aktywnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym, zarówno tym akademickim jak i społeczno-emocjonalnym.

Sto Światów Przedszkole Szkoła