Sto Światów

Różnorodne grupy wiekowe

W Stu Światach Dziecka nie ma podziału na grupy wiekowe. Dzieci w wieku od trzech do sześciu lat wspólnie bawią się, uczą, tworzą, spożywają posiłki.

Taka organizacja grupy przedszkolnej sprzyja lepszemu rozwojowi dzieci – jest wspaniałą okazją do naturalnego nabywania kompetencji społecznych, wzmacnia zjawisko tutoringu rówieśniczego. Pozwala młodszym dzieciom czerpać inspirację od starszych koleżanek i kolegów, starsze zaś uczy opiekuńczości, cierpliwości, bycia przewodnikiem. Ponadto stwarza dziecku możliwości do rozwoju w zgodzie ze sobą, we własnym tempie, bez konieczności równania swojego potencjału i wzrostu i postrzegania go jedynie w kategorii wiekowej.

Sto Światów Przedszkole Szkoła