Sto Światów Przedszkole i Szkoła

Nauka Języka Angielskiego

W Stu Światach Dziecka dzieci wprowadzane są w świat języka obcego bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym poprzez stosowaną metodę immersji. Nauka języka angielskiego odbywa się codziennie i nastawiona jest na przyswajanie nowego języka wszystkimi zmysłami.

Naszym celem jest stworzenie takich warunków, aby kontakt z językiem obcym był dla dzieci dobrą, kojarzącą się pozytywnie zabawą. Dzięki temu dzieci chętnie komunikują się w języku angielskim. Nieodzowną częścią zajęć są piosenki. Dzieci poznają słownictwo zawarte w piosenkach obserwując czynności obrazujące słowa i zwroty podczas śpiewania. Ważnym elementem zajęć językowych są też zabawy ruchowe, czytanie, wiersze, rymowanki i oglądanie krótkich filmów w języku angielskim czy wspólne wykonywanie różnych prac plastycznych.

Dzieci mają kontakt z językiem także podczas wielu codziennych czynności takich jak mycie rączek, jedzenie, wyjście na spacer – stanowi to dodatkową możliwość osłuchania się i przyswojenia nowego słownictwa. Dzięki temu poznają język intuicyjnie, w sposób naturalny

Codziennie

Nauka języka angielskiego odbywa się codziennie i nastawiona jest na przyswajanie nowego języka wszystkimi zmysłami

Dobra Zabawa

Naszym celem jest stworzenie takich warunków, aby kontakt z językiem obcym był dla Dzieci dobrą zabawą, kojarzącą się pozytywnie

Intuicyjnie

Dzieci poznają język intuicyjnie, w sposób naturalny podczas wielu codziennych czynności

Sto Światów Przedszkole i Szkoła

Język Angielski - Zajęcia

Materiały (ESL) dostosowane są do tematów podejmowanych w szkole, co ułatwia utrwalanie

Nauka odbywa się przy użyciu technik aktywizujących: gry, zabawy, kolorowanki, odkrywanie scenek po angielsku oraz nauki piosenek.

Uczniowie wprowadzani są w świat języka obcego bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym poprzez stosowaną metodę Imersji.

Zajęcia odbywają się codziennie

Czas trwania zajęć - 45 min do godziny

Grupy 8 - 10 uczniów

Sto Światów Przedszkole Szkoła