Sto Światów Dziecka

Kadra Przedszkole

Sto Światów Dziecka

Małgorzata Rodecka

Pedagog, wychowawca,
animator społeczno-kulturalny

Tkwi we mnie skłonność do gromadzenia wiadomości o rzeczywistości, analizowania rzeczywistości, wykrywania związków i zależności między jej elementami oraz potrzeba przekształcania jej.

Środowisko wypełnione obecnością dzieci jest dla mnie doskonałą przestrzenią do prowadzenia niezliczonych obserwacji, poszukiwania zależności, tworzenia warunków będących pomocą dla szeroko rozumianego rozwoju. Tam gdzie są dzieci dochodzi do ujawniania się olbrzymiego potencjału… niezwykłym doświadczeniem jest dla mnie być blisko i odpowiednio na ten potencjał odpowiadać. Wejście na ścieżkę inspirowaną filozofią Reggio wydaje się być zatem naturalnym wyborem.

Skończyłam wyższe studia pedagogiczne (w tym animację społeczno-kulturalną) na Uniwersytecie Warszawskim oraz rozwijałam dalej swoje zainteresowania i umiejętności poszerzając je o zakresy z pedagogiki specjalnej oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przez kilkanaście lat miałam możliwość pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się rehabilitacją oraz wsparciem i edukacją dzieci, młodzieży, a także dorosłych.

Sto Światów Przedszkole Szkoła