Sto Światów Dziecka

Kadra Przedszkole

Sto Światów Dziecka

Martyna Nowak

Wychowawca, pedagog

Jestem osobą spokojną, która rozprzestrzenia wokół siebie ciepło. Jako nauczyciel wspomagający wykazuję się w pracy dużą wrażliwością i empatią. Jestem dobrym obserwatorem i potrafię obiektywnie przeanalizować różne sytuacje.

Swoją prace z dziećmi rozpoczęłam jako niania, dzięki czemu teraz podchodzę indywidualnie do każdego dziecka. Podążam za dziećmi i za ich rozwojem. Myślę, że dorośli powinni wspierać dzieci w ich naturalnym rozwoju oraz zaspokajaniu ich potrzeb. Wsparcie tych obszarów jest możliwe w swobodnej atmosferze, jaką zawsze staram się zbudować.

Uważam, że na etapie wychowania przedszkolnego istotne jest wyzwalanie ciekawości poznawczej u dzieci co jest kluczem do dalszej edukacji.

Ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pedagogiki specjalnej – pedagogika rewalidacyjna. Dodatkowo posiadam certyfikat z Treningu Umiejętności Społecznych. Cały czas poszerzam swoje kompetencje. Aktualnie studiuję na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Specjalna: Terapia pedagogiczna.

Sto Światów Przedszkole Szkoła