Sto Światów Dziecka

Kadra Wspierająca

Sto Światów Dziecka

Magdalena Szarecka-Perwińska

Logopeda

,,Dziecku zajęcia muszą się podobać!’’- hasło przewodnie mojej pracy. Poprzez urozmaicone ćwiczenia, gry, scenki , materiały, oraz wprowadzanie do terapii elementów ruchowych, staram się doprowadzić do tego, aby Maluchy rozwijały swoją mowę nie z przymusu, a z chęci. Korygowanie nieprawidłowości artykulacyjnych nie musi, a wręcz nie powinno, odbywać się tylko przy stoliku przed lustrem. Efekty terapii są dużo szybsze, kiedy Dziecko świetnie bawi się przy ćwiczeniach i wychodząc z sali czeka już na kolejne spotkanie.

Z wykształcenia jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku logopedia oraz licencjackie – oligofrenopedagogika (pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie).

Pasje – gotowanie ,podróże oraz gry planszowe. Najlepiej podróże w celach kulinarnych z plecakiem pełnym gier.

Sto Światów Przedszkole Szkoła