Sto Światów Dziecka

Przedszkole

Sto Światów Dziecka

Przestrzeń

Przestrzeń w Reggio pełni funkcję trzeciego nauczyciela i można rozpatrywać ją w kontekście fizycznym jako środowisko ale i psychicznym jako poczucie własnej odrębności.
 
Loris Malaguzzi, twórca filozofii Reggio Emilia nazywał ją „przyjazną przestrzenią”. Środowisko, w którym przebywają dzieci pobudza zmysły, naturalną ciekawość, chęć odkrywania.
 
Przestrzeń zaprasza do nauki, jest wypełniona naturalnym światłem, kolorami oraz materiałami. Środowiskiem jest zarówno otoczenie przyrodnicze (ogród, łąka, park, las) jak i sale w budynku, do których wkraczają elementy przyrody.
Odpowiednio zaaranżowane sale w placówkach Reggio Emilia to również wyraz tła kulturowego dzieci, rodziców, nauczycieli, a tym samym całej szkoły. Wszystko tworzone jest wspólnie przez uczestników szkolnego życia.
 
Komunikacja poprzez przestrzeń odbywa się na różnych płaszczyznach. Pierwszą z nich jest wystrój uwidaczniający aktualnie odbywające się w szkole aktywności oraz przedstawiający elementy pracy indywidualnej dzieci. Jest on drogą porozumienia z rodzicami, którzy wyraźnie widzą aktualne projekty i informacje tuż po wejściu do placówki.
Sto Światów Dziecka

Sala Główna

Inspiracją dla przedszkola jest filozofia Reggio Emilia wywodząca się z Włoch, tak też przyjęliśmy że, w naszych placówkach centrum będzie znajdować się w sali głównej, będącym tym czym Piazza dla każdego miasta włoskiego.

Włoski plac jest fizycznym i duchowym sercem miasta we Włoszech. To miejsce, gdzie skupia się życie towarzyskie i kulturalne. To coś więcej niż tylko krajobraz lub dzieła architektoniczne. To element życia codziennego.

Tym samym jest dla nas Sala Główna, przede wszystkim miejscem spotkań, a także miejscem wyjścia do wszelkich inspiracji i działań. 

Sto Światów Dziecka

Atelier- Pracownia

Przestrzeń gdzie codziennością jest kontakt ze sztuką – malarstwem, rzeźbą, tkactwem, rysunkiem czy grafiką. Przestrzeń, w której górę bierze wyobraźnia, a także ta przestrzeń, gdzie nieszablonowe patrzenie na rzeczywistość ukazywane jest przez dzieci w pełnej krasie.

W pracowni dzieci, mają możliwość przetworzenia zdobytych już informacji, odwzorowania ich, wykorzystania w procesie twórczym, a także zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.

Sztuka i możliwość wyrażania na wiele różnych sposobów jest podstawą w naszych placówkach.

Sto Światów Dziecka

Kontakt z Naturą

Edukacja w Stu Światach Dziecka jest nastawiona na kontakt z naturą. Poszanowanie otaczającego nas świata, doświadczanie natury i zmian w niej zachodzących. Nie da się wszystkiego przedstawić bazując na notatkach i zdjęciach, stąd też ważny dla nas jest realny kontakt z przyrodą.

Sto Światów Dziecka

Eksperymenty

Strefa eksperymentów to przestrzeń dostosowana do doświadczenia, badania. Dzieci mają do dyspozycji różnego rodzaju pojemniki, przybory, akcesoria, narzędzia oraz przeróżne składniki, materiały. Młodzi odkrywcy mogą angażować się na wielu płaszczyznach bo i zmysłowej, motorycznej oraz poznawczej. Dzięki eksperymentowaniu dziecko ma wpływ na rezultaty swoich działań, a co za tym idzie buduje swoje  poczucie sprawstwa.  Rolą opiekuna jest przygotować bezpieczne warunki do eksperymentowania oraz jego przebiegu. Także zgromadzić potrzebne składowe do doświadczania. Opiekun może też coś zademonstrować lub sprowokować…ale dziecko nie pozostaje na poziomie odbiorcy, a przejmuje inicjatywę i działa. Podczas wykonywania doświadczeń dzieci starają się zgłębiać nieznane zjawiska i zrozumieć efekt poszczególnych etapów swojego działania.

Sto Światów Dziecka

Swiatło i Cień

Kształt, kolor, ruch, przestrzeń – widzenie ich umożliwia nam obecność światła czyli promieniowania. Światło jest warunkiem koniecznym do widzenia świata (przedmiotów, zjawisk, żywych istot). Światło jest „łącznikiem” między tym co nas otacza, a tym co odczuwamy na drodze estetycznych
i emocjonalnych wzruszeń. Cień to obszar, do którego nie dociera światło. Źródło światła napotyka na przeszkodę na drodze promieni świetlnych – owa przeszkoda nie przepuszcza światła.


W strefie światła i cienia dzieci mogą obserwować źródło światła, oraz tworzyć cienie. Dzięki temu eksperymentować z kształtem np. jego konturem, wielkością, mogą tworzyć wzory, obrazy, snuć bezsłowne opowieści z różnych elementów. Cień symbolizuje drugą stronę (czegoś), iluzoryczność, ulotność, fantazję. Dzieci mogą w tej strefie poprzez zabawę przybliżać elementy matematyczne, fizyczne, a także chwytać ulotne wrażenia, wartości estetyczne.

Sto Światów Dziecka

Swobodna Zabawa

Swobodna zabawa oparta jest na zasadach i warunkach ustalonych przez dziecko. Do czasu gdy dziecku nie grozi niebezpieczeństwo, dorosły nie ingeruje w formę zabawy, nie wartościuje jej, nie krytykuje. Dorosły uważnie obserwuje zabawę, może towarzyszyć. Swobodna zabawa wyzwala poczucie mocy, pozwala poznawać świat, jest twórcza. Dziecko podczas swobodnej zabawy przejmuje rolę innej osoby. Może odtwarzać jej zachowania, emocje, ale też realizuje własne życzenia, fantazje. Podczas obierania ról, dziecko uczy się rozumienia innych oraz przeżywania własnych emocji, nie raz przepracowuje dzięki niej trudne tematy. W swobodnej zabawie dziecko ma też przestrzeń ćwiczyć podejmowanie decyzji, dzielenie się, współpracę, empatię, chęć niesienia pomocy, odpowiedzialność, wytrwałość, cierpliwość. Zabawa jest naturalnym środowiskiem dziecka, pozwala kształtować relacje społeczne, radzić sobie z trudnymi emocjami, buduje poczucie własnej wartości, rozwija kreatywność, wzmacnia poczucie autonomii.

Sto Światów Dziecka

Pokój Konstrukcyjny

Pokój konstrukcyjny stworzony jest do kreatywnych zabaw z rożnego rodzaju materiałami, przedmiotami i zabawkami. Powstają w nim przeróżne budowle, kompozycje. Zabawa taka daje doskonały wstęp do nauki matematyki, fizyki, mechaniki, a to poprzez łączenie elementów, operowanie kształtami, kolorami, przeliczanie… Elementy różnią się strukturą, wielkością, sposobem łączenia. Potrzebna cierpliwość, doskonalenie sprawności manualnej u dziecka. W zabawie konstrukcyjnej powstaje wytwór, będący rezultatem działań dziecka. Zabawy tego typu doskonalą rozwój ruchowy i spostrzegania. Wyzwalają pomysłowość, wdrażają do skupienia uwagi, uczą obserwacji.

Sto Światów Dziecka

Aktywność i Joga

Aktywność fizyczna pozwala na rozwijanie wszystkich cech motorycznych i umiejętności ruchowych, pobudza także dojrzewanie układu nerwowego. Dzięki ruchowi dziecko poznaje otaczający go świat, wzbogaca swoje doświadczenia, kształtuje pamięć i uwagę, rozwija swoją samodzielność.

Aktywność dziecka wzmacnia mięśnie, stawy, kości. Zwiększa pojemność płuc, wzmacnia pracę serca, korzystnie wpływa na transport krwi i tlenu. Jednym z elementów aktywności jest Joga, która wzmacnia elastyczność i wytrzymałość mięśni, kształtuje prawidłową postawę. Ćwiczenia umacniają wiarę w siebie i swoje możliwości. Dzieci z odwagą pokonują trudności, jakie często sprawia im własne ciało. Ćwiczenia jogi są sposobem na rozładowanie nadmiaru energii i przekształcenie jej w energię twórczą.

Sto Światów Dziecka

Kącik Światowy

Kącik światowy – jego centrum stanowi mapa uzupełniona o zdjęcia, pamiątki, kartki z podróży, książki o różnych zakątkach globu. Strefa ta pozwala przyjrzeć się różnorodności świata i roślinnego i zwierzęcego. Kącik multikulturowy to wychodzenie poza „swój” świat, to poznawanie innej perspektywy często podyktowanej cechami środowiska geograficznego, ale i zwyczajowego. 

Sto Światów Dziecka

Ogród

Ogród łączy w sobie zalety różnych kącików tematycznych oraz poszczególnych stref aktywności.

W zależności od tego jak jest zaaranżowany może pobudzać do rozwoju motoryki dużej oraz małej, dostarczać pola do prowadzenia obserwacji przyrody ożywionej czy to przez naturalnie w nim rosnące rośliny, kwiaty, krzewy i drzewa czy też przez zaplanowaną uprawę ziół, warzyw i owoców. Pośród roślinności dzieci mogą wypatrywać i poznawać np. różne owady oraz ptaki. Co za tym idzie przyczyniać się do dbania o nie, uczenia się szanowania życia. W ogrodzie widać bezpośrednio przemiany pogody, zachodzące zjawiska atmosferyczne. Dzięki temu dzieci mają możliwość wyciągania wniosków, regulowania się, dostosowywania ubioru i aktywności do zachodzących zmian.

Przedszkole

Sto Światów Dziecka

Sto Światów Dziecka to miejsce, które tworzone jest z pasji do Dziecka. Bo najważniejsze jest właśnie Dziecko, które samodzielnie myśli i działa. Dziecko, którego naturalną potrzebą jest komunikacja z otaczającym światem oraz wyrażanie siebie na wiele różnych sposobów.

Sto Światów Dziecka to miejsce, w którym podążamy za Dzieckiem, skupiamy się na jego indywidualnym potencjale i czerpiemy z jego naturalnego zaciekawienia otoczeniem. Rolą dorosłych zaś jest towarzyszenie, wspieranie w rozwijaniu potencjału Dziecka ale przede wszystkim robienie wszystkiego co tej ciekawości i chęci poznawania nie zniszczy.

Sto Światów Dziecka to również przestrzeń demokratyczna, która chce w naturalny sposób skupiać nauczycieli, rodziców i społeczność lokalną. Jednym słowem wszystkich, którzy mają wpływ na wychowanie Dziecka.

Serdecznie zapraszamy do odkrywania.

Michalina Wiśniewska

Statut Przedszkola pobierz tutaj.

Przedszkole Sto Światów Dziecka

Adaptacja

Trzeba Oswoić. Adaptacja w Stu Światach Dziecka – nowe Dzieci uczestniczą w indywidualnie zaplanowanym procesie adaptacji. Proponujemy rodzicom, aby wspólnie z dziećmi uczestniczyli w zajęciach adaptacyjnych, których celem jest poznanie otoczenia oraz osób w nim pracujących.

Przedszkole Sto Światów Dziecka

Organizacja

Dzieci przebywają u Nas w godzinach od 8. 00 do 17.30. Grupy tworzą dzieci w różnym wieku (2.5 – 6 lat), to sprzyja lepszemu rozwojowi dzieci, wzmacnia zjawisko tutoringu rówieśniczego, pozwala młodszym dzieciom czerpać inspirację od starszych, te drugie z kolei uczy cierpliwości i opiekuńczości.

Sto Światów Dziecka Przedszkole

PDFy Do Pobrania

Sto Światów Dziecka

Język Angielski

Materiały (ESL) dostosowane są do tematów podejmowanych w szkole, co ułatwia utrwalanie

Nauka odbywa się przy użyciu technik aktywizujących: gry, zabawy, kolorowanki, odkrywanie scenek po angielsku oraz nauki piosenek.

Uczniowie wprowadzani są w świat języka obcego bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym poprzez stosowaną metodę Imersji.

Zajęcia odbywają się codziennie

Czas trwania zajęć - 45 min do godziny

Grupy 8 - 10 uczniów

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Sto Światów Przedszkole Szkoła