Sto Światów Dziecka

Kadra Wspierająca

Sto Światów Dziecka

Karolina Borucka

Pedagog

Posiadam ponad trzynastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz ich rodzicami, które przełożyło się na odnajdywanie nowych połączeń między psychologią a pedagogiką. Wierzę w siłę relacji i komunikacji w procesie rozwojowym dziecka. Podchodzę do moich działań holistycznie. Uwielbiam obserwować dzieci w działaniu, współuczestniczyć w ich nauce, wspierać rodziców oraz nauczycieli w byciu tu i teraz z dzieckiem. Współpracuję z całym zespołem, aby indywidualny potencjał dziecka rozkwitał, jego poczucie wartości się wzmacniało, a umiejętności społeczne zaczęły się rozwijać.  

Jestem absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza, certyfikowany realizatorem warsztatów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz AMI Montessori Directress. Cały czas dokształcam swoje kompetencje i poszerzam wiedzę, obecnie jako studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Sto Światów Przedszkole Szkoła